ZAVARENA(PUNKTIRANA) PLETIVA - RABIC

Zavarena ili punktirana pletiva svoju primjenu nalaze u poljoprivredi kod izrade kaveza za životinje, mogu se postavljati kao ogradni sistemi,koriste se za izradu filtera za klime, te se izrazito upotrebljavaju u građevini prilikom armiranja i ojačavanja.

Isporučuju se u raličitim debljinama žice i otvorima oka, u rolama po 25 metara, standardne visine 1000 mm.Mogu biti pocinčana i plastificirana.


POCINČANO ZAVARENO PLETIVO


Promjer žice u mm Otvor oka u mm Visina u mm
0.65 6 1000
0.80 10 1000
0.80 13 1000
1.05 13 1000
1.20 16 1000
0.80 19 1000
1.40 19 1000
0.80 25 1000


PLASTIFICIRANO ZAVARENO PLETIVO

Promjer žice u mm Otvor oka u mm Visina u mm
1.20 13 1000
1.20 1 1000
1.40 19 1000


JARDINET PLETIVO


Naziv Otvor oka (mm) Promjer žice (mm) Visina (cm)
JARDINET 150x90 1.35/2.40; 1.90/3.00 25
JARDINET 150x90 1.35/2.40; 1.90/3.00 40
JARDINET 150x90 1.35/2.40; 1.90/3.00 65
JARDINET 150x90 1.35/2.40; 1.90/3.00 90


E-PLAST PLETIVO

Naziv Otvor oka (mm) Promjer žice (mm) Visina (cm)
E-PLAST 100x50 2.20 60
E-PLAST 100x50 2.20 80
E-PLAST 100x50 2.20 100
E-PLAST 100x50 2.20 120
E-PLAST 100x50 2.20 150
E-PLAST 100x50 2.20 180
E-PLAST 100x50 2.20 200


V-PLAST PLETIVO


Naziv Otvor oka (mm) Promjer žice (mm) Visina (cm)
V-PLAST 50x50 2.50 100
V-PLAST 50x50 2.50 120
V-PLAST 50x50 2.50 150
V-PLAST 50x50 2.50 180
V-PLAST 50x50 2.50 200


H-PLAST PLETIVO

Naziv Otvor oka (mm) Promjer žice (mm) Visina (cm)
H-PLAST 100x50 2.60 60
H-PLAST 100x50 2.60 80
H-PLAST 100x50 2.60 100
H-PLAST 100x50 2.60 120
H-PLAST 100x50 2.60 150
H-PLAST 100x50 2.60 180
H-PLAST 100x50 2.60 200

Imate pitanja? Zainteresirani ste za proizvod? Javite nam se!

01 2944 060 / 098 202 562 / 091 5186 220